Θερμοστεγάνωση Ταρατσών

Η θερμοστεγάνωση της ταράτσας αποτελεί την καλύτερη δυνατή λύση, η οποία παρουσιάζει επιπλέον εντυπωσιακά οφέλη στον τομέα της εξοικονόμησης ενέργειας για τη θέρμανση ή το δροσισμό των κλειστών χώρων κάτω από την ταράτσα.

Αρκεί μόνο να γνωρίζουμε ότι π.χ. από τη συνολική απώλεια ενέργειας (θερμότητας) από μια τυπική μεσογειακή κατοικία με ταράτσα, το εντυπωσιακό ποσοστό 40% αφορά σε απώλειες από την ταράτσα.

Αν αποφασίσουμε να προχωρήσουμε στη θερμοστεγάνωση της ταράτσας του σπιτιού ή του κτιρίου μας, θα πρέπει να επιλέξουμε τον τύπο θερμοστεγάνωσης που θα εφαρμόσουμε.

Θερμομόνωση – Θερμοπρόσοψη

Στο φυσικό περιβάλλον, η θερμική ενέργεια πάντοτε θα κινείται από μια θερμή πηγή προς μια ψυχρή πηγή. Η κυρίαρχη δράση για να διακόψουμε ή να περιορίσουμε στο μέτρο του δυνατού , αυτή την κίνηση, ονομάζεται 'θερμομόνωση'.

Σε μια κατοικία, η θερμομόνωση αποτελεί βασικό χαρακτηριστικό της κατασκευής που σκοπό έχει να επιτύχει αυτό που θα ονομάζαμε 'θερμική άνεση', ο βαθμός της οποίας καθορίζει την ευχάριστη εμπειρία και απόλαυση παραμονής μας στο χώρο της κατοικίας.

Εσωτερική Θερμομόνωση τοίχων

Εσωτερική θερμομόνωση των τοίχων του κτιρίου είναι η τοποθέτηση θερμομόνωσης στο εσωτερικό μέρος όλων των κατακόρυφων εξωτερικών τοίχων του κτιρίου. Η επιλογή της εσωτερικής θερμομόνωσης σε ένα κτίριο γίνεται εάν δεν είναι εφικτή η εξωτερική θερμομόνωση του κτιρίου.